Home / Okna PCV Przesuwne Vetrex / Okno Patio Air

Okno Patio Air

Okno Patio Air

najwyższy standard energooszczędności, bezpieczeństwa, ciszy i estetyki

Najlepsze w swojej Klasie

najważniejsze walory naszych okien

Technologia Okna Patio Automatic może być wykorzystana w następujących typach okien: VP70, VS70, VR70, V70 Optimal Black, V82, V90+, VR90 Synergy

Charakterystyka okna Patio Air

  • System okuć ROTO PATIO PS – stosujemy okucia okienne najbardziej uznanego, niemieckiego producenta okuć,
  • klamka ze stopów metali: aluminium i cynk,
  • cztery zaczepy antywyważeniowe w skrzydle przesuwnym
  • specjalna konstrukcja mikrowentylacji, umożliwiająca jednakowe na całym obwodzie odstawienie skrzydła od ramy, przy jednoczesnym pozostawieniu okna w pozycji zaryglowanej.

Możliwości wykorzystania

Możliwość wykonania w systemach: VP70, VS70, VR70, V70 Optimal Black, V82, V90+, VR90 Synergy

  • dopuszczalny ciężar skrzydła: 160 kg
  • maksymalna szerokość okna dwukwaterowego symetrycznego: 3380 mm
  • maksymalna wysokość okna: 2500 mm
  • maksymalna szerokość skrzydła: 1600 mm we wrębie okuciowym
  • maksymalna wysokość skrzydła: 2350 mm we wrębie okuciowym
  • możliwość szklenia konstrukcji szybami zespolonymi o  wybranej budowie w zależności od zastosowanego systemu okien